Internet??

Vad är internet???

 

Router.

Länk….

Strålningen är skadlig….

—————————————————————————————————–

 

Syftet med arbetsområdet Tekniska sytem & komponeneter:

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. 

 

 

Arbetsområdet.

Tekniska sytem, delsystem och komponenter.

 

Det här är olika typer av komponenter som ingår i datorns olika delsystem.

Kretskort vad är det?…

Elektronik komponenter…….
 

Länk till: IC-kretar……………

Länk till modetkort…………

datorkomponenter1

Länk till datorns processor………………

Vad är ett Webbhotell/webbserver???

Bygg en dator

: