QR-kod

Läxa: Se igenom de här fyra instuktionsfilmerna.

Scanna in QR-koden så kommer ni till 4 stycken instruktionsfilmer, där ni ser hur de olika momenten ska utföras i den här uppgiften som vi nu har börjat med.

 skapa qr-kod